ALBATROSS: антагоністи мінералкортикоїдних рецепторів при інфаркті міокарда без серцевої недостатності.

Вчені не підтвердили наукової гіпотези

Наукова гіпотеза дослідження: перевірити чи ефективна рання додаткова блокада альдостеронової системи антагоністами мінеркортикоїдів у пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) без серцевої недостатності (СН), при якомога ранішому їх призначенні (перші 72 години).

Рандомізовано 1622 пацієнтів з ІМ без СН в досліджувану групу(n=802) та контрольну(n=801). Пацієнтам досліждуваної групи зі стандартною терапією додавали довенний канреноат 200 мг з переходом на пероральний спіронолактон в дозі 25 мг щоденно протягом 6 місяців спостереження.

Первинні кінцеві точки:смерть, ефективна серцево-легенева реанімація, значуща шлуночкова тахікардія, розвиток\ погіршення перебігу серцевої недостатності, поява показань до імплантації кардіовертера-дефібрилятора.

Вторинні кінцеві точки: значущі шлуночкові аритмії, розвиток чи погіршення перебігу СН, повторний інфаркт міокарда.

Середній вік у групах 58 років, тільки 1% мали серцеву недостатність до ГІМ.

Період спостереження – 6 місяців.

Результати: не було вивлено різниці між групами в досягненні первинних та вторинних кінцевих точок. Так, первинних кінцевих точок було досягнуто у 11,8% досліджуваної групи проти 12,2% контрольної (р=0,97). Смертність знижувалась у підгрупі пацієнтів зі STEMI (гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST). 5.9% нової\погіршення перебігу наявної СН в групі спіронолактону проти 5,6% в контрольній (p=0.85). Достовірно різнився показник гіперкаліємії в групах 3% проти 0,2% відповідно.(р< 0.0001).

Висновки: серед пацієнтів з ГІМ без СН раннє призначення антагоністів альдостерону немає переваг та не зменшує серцево-судинних подій. Відмічено незначне покращення в групі STEMI, тоді як група NSTEMI таких переваг не показала.

Автори зазначають, що отримали “негативний результат”, не підтвердивши гіпотезу.

Обмеження дослідження: рандомізоване, але не сліпе по дизайну; нетипові кінцеві точки.

За матеріалами www.medscape.com

Share