Характеристика

Проблема порушень серцевого ритму є дуже актуальною – і скільки б не було робіт, присвячених цій темі, вичерпати її неможливо. Порушення серцевого ритму повсякденно зустрічаються в лікарській практиці, спектр серцевих аритмій в етіологічному, клінічному, діагностичному, прогностичному плані надзвичайно широкий.

Серцеві аритмії можуть бути виявлені у здорової людини і в цих випадках вони мають цілком доброякісний характер, не відбиваючись хоч скільки-небудь на якості життя. І у той же час порушення серцевого ритму – одне з найчастіших і значущіших ускладнень різних захворювань.

Аритмії нерідко впливають на працездатність та тривалість життя. Часто порушення серцевого ритму, навіть у випадку, якщо вони не мають значного впливу на кровообіг, переносяться досить важко і змушують змінити стиль життя.

Аритмії можуть виникати при структурних змінах в провідній системі при захворюваннях серця і (або) під впливом вегетативних, ендокринних, електролітних і інших метаболічних порушень, при інтоксикаціях і деяких лікарських діях.

В окремих випадках аритмії обумовлюються індивідуальними природженими аномаліями провідної системи. Вираженість аритмії може не відповідати тяжкості основного захворювання серця. Аритмії діагностуються головним чином по ЕКГ.

Більшість аритмій може бути діагностовано і диференційовано по клінічних і електрокардіографічних ознаках. Зрідка необхідне спеціальне електрофізіологічне дослідження (внутрішньосерцева або внутрішньостравохідна електрографія із стимуляцією відділів провідної системи), виконуване в спеціалізованих кардіологічних установах. Лікування аритмій завжди включає лікування основного захворювання і власне проти аритмічні заходу.

Що таке аритмія?

Аритмія – порушення частоти, ритмічності і послідовності скорочень відділів серця.
Нормальний ритм забезпечується автоматизмом синусного вузла і називається синусним.
Серцевий ритм зароджується в синоатріальномуe (СА) вузлі. Спочатку збудження охоплює міокард правого передсердя і через незначний час (до 20 ms) – ліве передсердя.
Охопивши передсердя ритм починає проводиться на шлуночки через атріовентрикулярний (AV) вузол. По ніжках Гіса збудження проходить і залучає до скорочення правий і лівий шлуночок.
Таким чином задається ритм серцевої діяльності і ритмічні скорочення переміщають кров по системах великого і малого кругів кровообігу.
Тому, аритмія розуміється як порушення синхронності в роботі серця і частоти серцевого ритму

Чи зв’язано це із захворюванням серця?

Ні, не завжди. Достатньо частим, особливо у молодих людей аритмія не пов’язана із захворюванням серця. Аритмії можуть виникати під впливом вегетативних, ендокринних, електролітних і інших порушень обміну речовин, при інтоксикаціях і в наслідок дії деяких лікарських засобів.

У ряді випадків аритмії можуть виникати при структурних змінах провідної системи серця і захворювань міокарду.

Які причини виникнення аритмії?

Перераховані вище чинники впливають на основні функції (автоматизм, провідність) всієї провідної системи або її відділів, обумовлюють електричну нестабільність міокарду, що і приводить до аритмії.

В окремих випадках аритмії зумовленні індивідуальними природженими аномаліями провідної системи.

Які симптоми при аритмії?

Достатньо великий спектр скарг виникають при аритміях. У багатьох випадках вони залишаються непоміченими і їх виявлення можливе лише при обстеженні.

У ряді випадків частота тих або інших симптомів, найхарактерніших скарг залежить від гостроти захворювання, вираженості змін гемодинаміки і тривалістю хвороби на момент звернення до лікаря.

Чим аритмія небезпечна?

У випадках перевтоми, стресу, інтоксикації і прийому деяких лікарських речовин аритмія проходить самостійно.

При структурних захворюваннях міокарду і провідної системи серця аритмія погіршує стани серця і при запущених формах захворювання стати лідируючим в скаргах хворого.

Які обстеження проводяться?

Більшість аритмій може бути діагностоване і диференційоване по клінічних і електрокардіографічних ознаках. Зрідка необхідне спеціальне електрофізіологічне дослідження (внутрішньосерцева або внутрішньостравохідна електрографія із стимуляцією відділів провідної системи), виконуване в спеціалізованих кардіологічних установах.

Яке існує лікування?

Лікування аритмій завжди включає лікування основного захворювання і власне протиарітмічних препаратів.

Share