Асоціація кардіологів України. серцево-судинні захворювання: класифікація, стандарти діагностики та лікування.

За редакцією проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка

Текст рекомендацій базується на перших українських стандартах надання допомоги кардіологічним хворим. З моменту їх затвердження Наказом № 436 Міністерства охорони здоров’я від 03.07.2006 року вітчизняна кардіологія зробила крок назустріч лікарям і пацієнтам. Ці стандарти було підготовлено за участю усіх провідних спеціалістів-кардіологів України. Розробку документу було почато в 2004 р. під керівництвом тодішнього головного кардіолога МОЗ, члена-кореспондента АМН України, проф. К.М. Амосової. Потім цю роботу було продовжено співробітниками ННЦ “Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска” під керівництвом його директора, Головного спеціаліста МОЗ з внутрішніх хвороб, члена-кореспондента АМН України, проф. В. М. Коваленка. Текст стандартів неодноразово проходив громадські обговорення та рецензування на різних рівнях та етапах його підготовки і затвердження. В стандарти увійшли сучасні положення, які довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх використання в світовій клінічній практиці. Рекомендації є офіційним документом Української асоціації кардіологів, метою якого є покращення діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у нашій країні. Вони призначені для кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, сімейних лікарів, а також викладачів вищих медичних навчальних закладів.

Share