Взаємодія з ліками

Ацетилсаліцилова кислота заміщує або може бути заміщена у місцях зв’язування з білками іншими препаратами, які сильно зв’язуються з білками (наприклад, пероральні антитромботичні препарати, похідні сульфонілсечовини, гідантоїн, пеніцилін, сульфонаміди).

Шляхом ацетилювання білків ацетилсаліцилова кислота може змінювати їх зв’язування з іншими препаратами, наприклад, ацетилований альбумін демонструє більшу афінність до фенілбутазону.

Ацетилсаліцилова кислота може підсилювати дію:

– гепарину та пероральних антитромботичних препаратів (після одночасного прийому більш ніж 3 г ацетилсаліцилової кислоти та інших препаратів підвищується ризик кровотечі);
– тромболітиків, таких як стрептокіназа, альтеплаза;
– пероральних антидіабетичних препаратів, наприклад, хлорпропаміду, толбутаміду. При одночасному прийомі цих препаратів у пацієнтів, які страждають на діабет, слід визначати концентрацію глюкози у сироватці крові, а при необхідності – змінити дозування. Після завершення лікування ацетилсаліциловою кислотою дозу антидіабетичного препарату слід підвищити;
– метотрексату (концентрація метотрексату у сироватці підвищується у зв’язку з пригніченням його виведення через нирки; може розвинутися панцитопенія);
– вальпроєвої кислоти (може посилитися її побічна дія);
– інших нестероїдних протизапальних препаратів (може посилитися їх побічна дія);
– інших саліцилатів (може трапитися акумуляція препаратів та підвищитися їх токсичність);
– кортикостероїдів (може посилитися їх побічна дія);
– дигоксинів, барбітуратів та сполук літію.

Ацетилсаліцилова кислота може знижувати ефект:

– спіронолактону (незначною мірою знижується натрійуретична дія спіронолактону та абсорбція його активного метаболіту – канренону);
– препаратів, що посилюють виділення сечової кислоти з сечею, наприклад, фенілбутазону, пробенециду, сульфінпіразону. Сульфінпіразон знижує виведення ацетилсаліцилової кислоти нирками.

Одночасне застосування ацетилсаліцилової кислоти та інгібіторів карбоангідрази (наприклад, ацетазоламіду) може підвищувати концентрацію інгібіторів карбоангідрази шляхом конкурентного інгібування їх виведення нирковими канальцями (може посилюватися небажана дія, наприклад, може розвинутися метаболічний ацидоз). Інгібітори карбоангідрази можуть також посилювати токсичність саліцилатів.

Великі дози антацидних речовин знижують концентрацію саліцилатів в сироватці крові.

Алкоголь підвищує частоту та інтенсивність кровотечі травного такту, спричинену ацетилсаліциловою кислотою. Не слід одночасно приймати алкоголь та ацетилсаліцилову кислоту.

Share