Брадикардія не погіршує прогноз.

oral-antiplatelet-300x200

Якщо вона не медикаментозно індукована. Нові дані, опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine про безсимптомну брадикардію.

Зменшення частоти серцевих скорочень(ЧСС) нижче 50 ударів за хвилину не асоціюється зі зростанням серцево-судинних подій та смертності.

В рамках дослідження MESA study ретроспективно проаналізували дані 6 733 пацєнтів віком 45-84 роки. У всіх досліджуваних станом на початок спостереження (2000-2002 р.) не було серцево судинних подій. Поділ пацієнтів для подальшого спостереження( аналіз частоти серцево-судинних подій та смертності) здійснювали за ЧСС та прийомом ліків, що на неї впливають.

Середня ЧСС серед осіб, що не вживали ліки (n=5831) була 63 уд\хв. 5,3% мали ЧСС нижче 50 уд\хв; 30,3% – 50-59 уд\хв. Серед пацієтів, що приймали ліки, середня ЧСС 60 уд\хв, у 11,2% зареєстровано ЧСС нижче 50 уд\хв. Первинна кінцева точка: смертність та серцево – судинні події. Період спостереження 10 років. Відбулося 633 серцево-судинних події та 697 смертей (160 з них через серцево-судинній події).

Пацієнти, що не приймали ліків, мали такий же ризик смерті як і при ЧСС менше 50 уд\хв (ВР= 0,71; 95% ДІ, 0,41-1,09), тоді як зростання смертності відмічено при збільшенні ЧСС понад 80 уд\хв (ВР = 1.49; 95% ДІ, 1.08-2.05.) Але ризики значно зростають, якщо ця брадикардія медикаментозно індукована (ВР = 2.42; 95% ДІ, 1.39-4.2)

Тож, автори наголошують на важливості отриманих даних: асимптомна брадикардія в межах 40-50 уд\хв не впливає на прогноз та є безпечною.

Джерело…

Share