Архів розділу: Харчування

Харчування як один з найважливіших чинників, що впливає на стан здоров’я населення України в сучасних екологічних умовах.

І.Т. Матасар (к.м.н., с.н.с., завідуючий відділом гігієни харчування, токсикології та екології харчових продуктів, Український НДІ харчування). – Проблемы питания и здоровье, 1997, № 1. С. 22 – 29. Детальніше

Особливості харчування та проблеми дієтичної профілактики факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Н.В. Давиденко, І.П. Смирнова, І.М. Горбась, О.О. Кваша (Інститут кардіології ім.. М.Д. Стражеска АМН України, м. Київ). – Проблеми харчування, № 1(2), 2004. С. 57 – 59. Детальніше