Архів розділу: Практичні рекомендації

Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та лікування перикардитів

Рекомендації 2015 Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та лікування перикардитів.

Довгоочікуване оновлення рекомендацій 2004 року щодо діагностики та лікування перикардитів оприлюднено на конгресі Європейського товариства кардіологів 31 серпня 2015 року.

Ознайомитись з текстом рекомендацій.

Рекомендації щодо діагностики та лікування інфекційного ендокардиту

На конгресі Європейського товариства кардіологів 2015 2 вересня презентували нові доповнені рекомендації по інфекційному ендокардиті.

Незважаючи на досягнення науки, інфекційний ендокардит характеризується високою смертністю та частими ускладненнями. Попередні рекомендації (2009) змінено та оновленно. Основний фокус на ефективну профілактику та залучення спеціальної “команди” лікарів для лікування; створення спеціальних центрів. Розширені та оновлені схеми антибіотикотерапії. Як і в попередніх рекомендаціях, профілактика ІЕ здійснюється тільки у пацієнтів високого ризику при втручанні високого ризику.

Розроблені практичні алгоритми лікування ІЕ.

Ознайомитись з текстом рекомендацій.

Рекомендації по суправентикулярних аритміях

Опубліковано новий документ ACC/AHA/HRS, робота над яким тривала протягом року.

Документ надруковано 23 вересня у трьох виданнях Circulation, Journal of the American College of Cardiology та Heart Rhythm Journal.

В документ свідомо не включили фібриляцію передсердь. Для всіх інших видів СВТ детально описано ургентну та планову тактику ведення, місце катетерної абляції (КА). КА рекомендують використовувати у симптомних пацієнтів. Часто як терапію першої лінії. Особлива увага відведена бажанню пацієнта. Також необхідно врахувати вплив на якість життя (симптомність, синкопе, можливість керувати авто) вартість консервативного лікування в порівнянні з КА.

Джерело…

Рекомендації європейського товариства кардіологів по захворюваннях аорти.

Нові рекомендації були представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2014.

Це практично перші рекомендації, в яких детально розглядаються гострі та хронічні захворювання грудного і черевного відділів аорти у дорослих пацієнтів. Захворювання аорти часто носят безсимптомний характер, проте гострий аортальний синдром є одним з найбільш небезпечних клінічних станів. А диференційна діагностика з гострим коронарним синдромом має критично важливе значення, адже стратегії лікування принципово різняться.

Текст англійською.

Рекомендації європейського товариства кардіологів з діагностичної та лікувальної тактики тромбоемболії легеневої артерії.

Нові рекомендації були представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2014.

До їх складу ввійшло 3 основні зміни: нові рекомендації дозволять чіткіше стратифікувати ризики при виборі тактики лікування, чіткіше описано хто саме належить до групи проміжного ризику; за даними нових досліджень сформульовано покази до тромболітичної терапії для “нормотензивних” пацієнтів; зважаючи на дані нових досліджень, розширено покази до використання нових пероральних антикоагулянтів як при гострій ТЕЛА так і в подальшому, для підтримуючої терапії.

Текст англійською.

Рекомендації європейського товариства кардіологів з діагностичної та лікувальної тактики гіпертрофічної кардіоміопатії.

1 вересня на цьогорічному конгресі Європейського товариства кардіологів оприлюднено текст нових рекомендацій щодо діагностичної та лікувальної тактики гіпертрофічної кардіоміопатії.

Рутинно рекомендується використовувати 12-канальне ЕКГ, 48 годинний холтерівський моніторинг. При первинній діагностиці трансторакальна комп’ютерна томографія з прийомом Вальсальви. Магнітно-резонансна томографія з гадолінієм рекомендується у пацієнтів з ГКМП,що мають погане акустичне ехокардіографічне вікно. До рекомендацій ввійшла нова шкала ризику раптової смерті у пацієнтів з ГКМП. Вона включає максимальну товщину стінок, розмір лівого передсердя, максимальний градієнт вихідного тракту лівого шлуночка, сімейний анамнез раптової смерті, нестійкої шлуночкової тахікардії, непояснені синкопе та вік. За даними рекомендацій, необхідно визначити 5-ти річний ризик раптової смерті та перевіряти його що 1-2 роки. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор рекомендується у пацієнтів з ризиком 5-річної раптової смерті ≥6%, а очікувана тривалість життя більше 1 року.

Текст англійською.

Клінічні рекомендації європейського товариства кардіологів з предіабету, діабету та серцево-судинних захворювань.

Акцент даних рекомендацій зроблений на новій інформації щодо тактики ведення пацієнтів зі серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.

Текст англійською.

Текст російською.

Рекомендації європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів, які підлягають некардіальній хірургії.

Загалом, частота ускладнень при некардіальній хірургії коливається в межах 7-11% в різних країнах світу. Показник смертності 0,8%-1,5%. Близько 42% з них викликані кардіальними причинами. Тому периопераційна підготовка, контроль кардіальних ризиків при некардіальних хірургічних втручаннях є дуже актуальними.

Текст англійською.

Клінічні рекомендації європейського товариства кардіологів з артеріальної гіпертензії.

Основною рисою нового документу є спрощення процесу прийняття рішення про початок лікування та рекомендація, щодо цільового рівня систолічного тиску.

Текст українською (науковий перекладач Ю. Сіренко)