Архів розділу: 1998

Рекомендації з лікування хворих з гострими коронарними синдромами обговорені і затверджені Пленумом товариства кардіологів України (Київ, 11-13 листопада 1998 року).

Гострі коронарні синдроми – це стани, що виникають внаслідок порушення коронарного кровообігу при нестабільності атеросклеротичної бляшки (тріщина, утворення виразки) з локальним тромбоутворенням і змінами судинної реактивності та відповідними клінічними симптомами (больовий синдром, аритмія, серцева недостатність, зупинка кровообігу) за наявності або відсутності змін ЕКГ (динаміка сегмента ST та/або зубця Т, гостра блокада лівої ніжки пучка Гіса). Залежно від вираженості порушень коронарного кровообігу виділяють такі електрокардіографічні синдроми, зумовлені повною (елевація сегмента ST, гостра стійка блокада лівої ніжки пучка Гіса) або частковою (депресія сегмента ST, деформація кінцевої частини шлуночкового комплексу) оклюзією вінцевої артерії. Ці ознаки визначають тактику лікування хворих.