Архів розділу: 2006

Робоча група з діагностики та терапії хронічної серцевої недостатності Європейського кардіологічного товариства. Резюме настанови з діагностики і терапії хронічної серцевої недостатності.

Ця настанова базується на посібниках з діагностики й лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН), опублікованих в 1995, 1997 і переглянутих в 2001р., які цього разу були об’єднані в один документ. Мета цієї настанови – надати оновлений практичний посібник з діагностики, оцінки й лікування при ХСН для використання у клінічній практиці, а також для проведення епідеміологічних досліджень і клінічних випробувань. У цій версії особливу увагу приділено діастолічній функції та серцевій недостатності із збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Основою цієї настанови є документально підтверджені й опубліковані дані з питань діагностики, ефективності та безпеки втручань.

Рекомендації Української асоціації кардіологів з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих.

Робоча група: Л.Г. Воронков (модератор), К.М. Амосова, А.Е. Багрій, Г.В. Дзяк, О.І. Дядик, О.Й. Жарінов, Г.В. Книшов, В.М. Коваленко, О.В. Коркушко.

Дані рекомендації є оригінальним консенсус-документом провідних експертів України з проблеми серцевої недостатності (СН), при підготовці якого враховано зміст відповідного попереднього національного консенсус-документа 2001 р., основні положення чинних рекомендацій з діагностики та лікування ХСН Європейського кардіологічного товариства (2005), окремі позиції відповідних спільних рекомендацій Американської колегії кардіологів та Американської асоціації серця (2005). У цих рекомендаціях не висвітлюються аспекти патогенезу, діагностики та лікування гострої серцевої недостатності (ГСН), оскільки вони викладені в окремих, присвячених зазначеному клінічному стану, рекомендаціях Європейського кардіологічного товариства та Української асоціації кардіологів. Рекомендації є офіційним документом Української асоціації кардіологів, метою якого є покращення діагностики та лікування ХСН у нашій країні. Вони призначені для кардіологів, терапевтів, кардіохірургів, сімейних лікарів, а також викладачів вищих медичних навчальних закладів.