Архів розділу: 2010

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Кардіоресинхронізуюча терапія при серцевій недостатності.

У великій кількості рандомізаваних досліджень доведена клінічна ефективність тривалого застосування кардіоресинхронізуючої терапії (КРТ) у хворих із серцевою недостатністю. У цих рекомендаціях детально описані основні покази щодо використання КРТ із функціями пейсмейкер/дефібрилятор для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю різних функціональних класів за класифікацією NYHA.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Мангітно-резонансна томографія для діагностики вроджених хвороб серця у дорослих.

У цьому документі надається інформація щодо особливостей застосування, показів і обмежень магнітно-резонансної томографії (МРТ) у дорослих із вродженими хворобами серця. МРТ дає можливість оцінки анатомічних з’єднань, функції лівого і правого шлуночків, життєздатності міокарда, вимірювань потоків, ангіографії без радіаційного випромінювання.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів і Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів. Реваскуляризація міокарда.

Метою цього документу є рекомендації практичним лікарям щодо вибору найкращого методу лікування хворих із різними формами ішемічної хвороби серця (ІХС). У рекомендаціях висвітлені усі види лікування ІХС з акцентом на технічні аспекти виконання черезшкірних коронарних втручань і коронарного шунтування. Також описані тактика ведення хворих із різними формами ІХС, які виникають на тлі цукрового діабету і ниркової недостатності, а також використання різних технологій, які дозволяють візуалізувати ділянку ураження і визначати ступінь важкості змін у пошкодженій судині та ішемізованому міокарді.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Фібриляція передсердь.

У цих рекомендаціях акцентується увага лікарів на проблемах профілактики інсульту як найчастішого і найважчого ускладнення фібриляції передсердь (ФП), алгоритмі вибору терапії у різних клінічних ситуаціях, особливостях застосування нефармакологічних методів лікування ФП, а також на можливостях використання нових антитромботичних і протиаритмічних ліків.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Вроджені хвороби серця у дорослих.

Рекомендації з діагностики, лікування і спостереження за хворими із вродженими хворобами серця у дорослих. Крім цього, описано ведення пацієнтів під час вагітності, при необхідності виконання інвазивних втручань, рекомендації щодо фізичних навантажень і способу життя, щодо планування сім’ї.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії. Ехокардіографія при захворюваннях аорти.

Ехокардіографія має важливе значення у діагностиці патології аорти. Оцінка стану аорти є частиною стандартного ехокардіографічного обстеження. Трансторакальнаехокардіографія дозволяє адекватно оцінити декілька сегментів аорти, зокрема корінь аорти і проксимальну частину її висхідного відділу. Черезстравохіднаехокардіографія є методом вибору у виявленні розшарування аорти. В цій статті основна увага спрямована на діагностичну цінність методів трансторакальної і черезстравохідноїехокардіографії для оцінки захворювань аорти, їх переваги і обмеження при різних клінічних ситуаціях.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії. Черезстравохідна ехокардіографія.

Черезстравохідна ехокардіографія (ЧСЕ) є стандартним і невід’ємним методом обстеження у клінічній практиці. Ці рекомендації є доповненням до рекомендацій, опублікованих у 2001 році Робочою групою з ехокардіографії Європейського товариства кардіологів. Тут висвітлено значення 3D ЧСЕ при клапанних втручаннях, а також периопераційної ЧСЕ.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії з використання ехокардіографії у діагностиці серцевих джерел емболії.

Серцева причина емболії трапляється у 15-30% випадків ішемічних інсультів. Інсульт, зумовлений кардіоемболією, є, як правило, важким із високим ризиком смерті. При відсутності церебро-васкулярної патології пошук джерела тромбоемболії спрямований на виявлення кардіальних причин захворювання. Саме тут ехокардіографія, як трансторакальна, так і черезстравохідна, має важливе значення. В цих рекомендаціях описані потенційні серцеві причини емболій і цінність ехокардіографії у клінічній практиці.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації кардіо-торакальних анестезіологів і Європейської асоціації ехокардіографії.

Протокол периопераційних черезстравохідних ехокардіографічних досліджень.

Під час кожного периопераційного черезстравохідного ехокардіографічного обстеження повинен бути складений письмовий протокол, в якому чітко зазначається висновок, зрозумілий для лікаря будь-якої спеціальності. Саме у цих рекомендаціях детально описані усі етапи і складові протоколу.

Текст англійською.