Архів розділу: 2014

Рекомендації європейського товариства кардіологів по захворюваннях аорти.

Нові рекомендації були представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2014.

Це практично перші рекомендації, в яких детально розглядаються гострі та хронічні захворювання грудного і черевного відділів аорти у дорослих пацієнтів. Захворювання аорти часто носят безсимптомний характер, проте гострий аортальний синдром є одним з найбільш небезпечних клінічних станів. А диференційна діагностика з гострим коронарним синдромом має критично важливе значення, адже стратегії лікування принципово різняться.

Текст англійською.

Рекомендації європейського товариства кардіологів з діагностичної та лікувальної тактики тромбоемболії легеневої артерії.

Нові рекомендації були представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2014.

До їх складу ввійшло 3 основні зміни: нові рекомендації дозволять чіткіше стратифікувати ризики при виборі тактики лікування, чіткіше описано хто саме належить до групи проміжного ризику; за даними нових досліджень сформульовано покази до тромболітичної терапії для “нормотензивних” пацієнтів; зважаючи на дані нових досліджень, розширено покази до використання нових пероральних антикоагулянтів як при гострій ТЕЛА так і в подальшому, для підтримуючої терапії.

Текст англійською.

Рекомендації європейського товариства кардіологів з діагностичної та лікувальної тактики гіпертрофічної кардіоміопатії.

1 вересня на цьогорічному конгресі Європейського товариства кардіологів оприлюднено текст нових рекомендацій щодо діагностичної та лікувальної тактики гіпертрофічної кардіоміопатії.

Рутинно рекомендується використовувати 12-канальне ЕКГ, 48 годинний холтерівський моніторинг. При первинній діагностиці трансторакальна комп’ютерна томографія з прийомом Вальсальви. Магнітно-резонансна томографія з гадолінієм рекомендується у пацієнтів з ГКМП,що мають погане акустичне ехокардіографічне вікно. До рекомендацій ввійшла нова шкала ризику раптової смерті у пацієнтів з ГКМП. Вона включає максимальну товщину стінок, розмір лівого передсердя, максимальний градієнт вихідного тракту лівого шлуночка, сімейний анамнез раптової смерті, нестійкої шлуночкової тахікардії, непояснені синкопе та вік. За даними рекомендацій, необхідно визначити 5-ти річний ризик раптової смерті та перевіряти його що 1-2 роки. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор рекомендується у пацієнтів з ризиком 5-річної раптової смерті ≥6%, а очікувана тривалість життя більше 1 року.

Текст англійською.

Клінічні рекомендації європейського товариства кардіологів з предіабету, діабету та серцево-судинних захворювань.

Акцент даних рекомендацій зроблений на новій інформації щодо тактики ведення пацієнтів зі серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.

Текст англійською.

Текст російською.

Рекомендації європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів, які підлягають некардіальній хірургії.

Загалом, частота ускладнень при некардіальній хірургії коливається в межах 7-11% в різних країнах світу. Показник смертності 0,8%-1,5%. Близько 42% з них викликані кардіальними причинами. Тому периопераційна підготовка, контроль кардіальних ризиків при некардіальних хірургічних втручаннях є дуже актуальними.

Текст англійською.