Архів розділу: Практичні рекомендації

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Електрокардіостимуляція та ресинхронізуюча терапія.

Акцент зроблений на практичних підходах, орієнтованого на широкий профіль лікарів, в тому числі загальної практики і геріатрів, а також експертних кардіологів та електрофізіологів.

Текст російською

Текст англійською.

Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (скорочений виклад).

Ці рекомендації є оригінальним консенсус-документом провідних експертів України з проблеми ХСН. При його підготовці враховано зміст попереднього відповідного національного консенсус-документу, а також основні положення нових рекомендацій з діагностики та лікування СН Європейського кардіологічного товариства.

Текст українською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Клапанні вади серця.

У рекомендаціях висвітлені основні положення щодо тактики ведення хворих із вадами серця відповідно до стандартів сучасної доказової медицини.

Текст англійською.

Рекомендації Асоціації кардіологів України. Діагностика та лікування клапанних вад серця.

Порівняно з попередніми рекомендаціями переглянуто алгоритми ведення хворих, розширено спектр показань і протипоказань, відкориговано класи рекомендацій та рівні доказовості до тих чи інших методів лікування згідно з результатами останніх досліджень.

Текст українською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Кардіоресинхронізуюча терапія при серцевій недостатності.

У великій кількості рандомізаваних досліджень доведена клінічна ефективність тривалого застосування кардіоресинхронізуючої терапії (КРТ) у хворих із серцевою недостатністю. У цих рекомендаціях детально описані основні покази щодо використання КРТ із функціями пейсмейкер/дефібрилятор для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю різних функціональних класів за класифікацією NYHA.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Мангітно-резонансна томографія для діагностики вроджених хвороб серця у дорослих.

У цьому документі надається інформація щодо особливостей застосування, показів і обмежень магнітно-резонансної томографії (МРТ) у дорослих із вродженими хворобами серця. МРТ дає можливість оцінки анатомічних з’єднань, функції лівого і правого шлуночків, життєздатності міокарда, вимірювань потоків, ангіографії без радіаційного випромінювання.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів і Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів. Реваскуляризація міокарда.

Метою цього документу є рекомендації практичним лікарям щодо вибору найкращого методу лікування хворих із різними формами ішемічної хвороби серця (ІХС). У рекомендаціях висвітлені усі види лікування ІХС з акцентом на технічні аспекти виконання черезшкірних коронарних втручань і коронарного шунтування. Також описані тактика ведення хворих із різними формами ІХС, які виникають на тлі цукрового діабету і ниркової недостатності, а також використання різних технологій, які дозволяють візуалізувати ділянку ураження і визначати ступінь важкості змін у пошкодженій судині та ішемізованому міокарді.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Фібриляція передсердь.

У цих рекомендаціях акцентується увага лікарів на проблемах профілактики інсульту як найчастішого і найважчого ускладнення фібриляції передсердь (ФП), алгоритмі вибору терапії у різних клінічних ситуаціях, особливостях застосування нефармакологічних методів лікування ФП, а також на можливостях використання нових антитромботичних і протиаритмічних ліків.

Текст англійською.