Архів розділу: Практичні рекомендації

Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Вроджені хвороби серця у дорослих.

Рекомендації з діагностики, лікування і спостереження за хворими із вродженими хворобами серця у дорослих. Крім цього, описано ведення пацієнтів під час вагітності, при необхідності виконання інвазивних втручань, рекомендації щодо фізичних навантажень і способу життя, щодо планування сім’ї.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії. Ехокардіографія при захворюваннях аорти.

Ехокардіографія має важливе значення у діагностиці патології аорти. Оцінка стану аорти є частиною стандартного ехокардіографічного обстеження. Трансторакальнаехокардіографія дозволяє адекватно оцінити декілька сегментів аорти, зокрема корінь аорти і проксимальну частину її висхідного відділу. Черезстравохіднаехокардіографія є методом вибору у виявленні розшарування аорти. В цій статті основна увага спрямована на діагностичну цінність методів трансторакальної і черезстравохідноїехокардіографії для оцінки захворювань аорти, їх переваги і обмеження при різних клінічних ситуаціях.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії. Черезстравохідна ехокардіографія.

Черезстравохідна ехокардіографія (ЧСЕ) є стандартним і невід’ємним методом обстеження у клінічній практиці. Ці рекомендації є доповненням до рекомендацій, опублікованих у 2001 році Робочою групою з ехокардіографії Європейського товариства кардіологів. Тут висвітлено значення 3D ЧСЕ при клапанних втручаннях, а також периопераційної ЧСЕ.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії з використання ехокардіографії у діагностиці серцевих джерел емболії.

Серцева причина емболії трапляється у 15-30% випадків ішемічних інсультів. Інсульт, зумовлений кардіоемболією, є, як правило, важким із високим ризиком смерті. При відсутності церебро-васкулярної патології пошук джерела тромбоемболії спрямований на виявлення кардіальних причин захворювання. Саме тут ехокардіографія, як трансторакальна, так і черезстравохідна, має важливе значення. В цих рекомендаціях описані потенційні серцеві причини емболій і цінність ехокардіографії у клінічній практиці.

Текст англійською.

Рекомендації Європейської асоціації кардіо-торакальних анестезіологів і Європейської асоціації ехокардіографії.

Протокол периопераційних черезстравохідних ехокардіографічних досліджень.

Під час кожного периопераційного черезстравохідного ехокардіографічного обстеження повинен бути складений письмовий протокол, в якому чітко зазначається висновок, зрозумілий для лікаря будь-якої спеціальності. Саме у цих рекомендаціях детально описані усі етапи і складові протоколу.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів з профілактики, діагностики і лікування інфекційного ендокардиту.

Незважаючи на відносно низьку частоту виникнення захворювання, інфекційний ендокардит (ІЕ) є серйозною проблемою, що привертаю увагу лікарів різних спеціальностей. В оновлених рекомендаціях є багато цікавої інформації, яка торкається оперативного лікування ІЕ, ведення хворих із ускладненнями ІЕ, особливості перебігу ІЕ при ураженнях правих відділів серця, ІЕ протезованих клапанів, ІЕ у вагітних і людей похилого віку.

Текст англійською.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики і ведення синкопальних станів.

Рекомендації містять оновлену класифікацію синкопальних станів у ширшому аспекті транзиторних втрат свідомості, нові дані щодо епідеміології, новий діагностичний підхід, що базується на стратифікації ризику раптової серцевої смерті і кардіо-васкулярних подій, включно з рекомендаціями щодо лікування пацієнтів із нез’ясованими синкопальними станами.

Текст англійською.

Рекомендації Української Асоціації Кардіологів щодо профілактики та лікування артеріальної гіпертензії.

Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Четверте видання, виправлене і доповнене.