Архів розділу: Дослідження

Клопідогрель – безпечніший за тикагрелор щодо кровотеч.

В новому номері “Українського кардіологічного журналу” опублікоаний переклад ретельного аналізу дослідження PLATO.

Мета: порівняти частоту виникнення геморагічних подій на тлі застосування клопідогрелю та тикагрелору в дослідженні Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO). Детальніше

Папілярна фіброеластома:прогноз, епідеміологія.

Актуальність: папілярна фіброеластома(ПФЕ) – доброякісне новоутворення, інформація про яке обмежена.

Мета: описати частоту та клінічний перебіг у пацієнтів з хірургічно коригованою ПФЕ та ехокардіографічно підтвердженою ПФЕ, але не оперованою. Детальніше

Вживання кави і кальцієвий індекс коронаних артерій.

Мета: вивчити зв’язок між регулярним вживанням кави і показником поширеності кальцію коронарних артерій (ККА) у великій вибірці осіб молодого і середнього віку без симптомів.

Методи до перехресного дослідження включено 25 138 чоловіків і жінок (середній вік 41,3 років) без клінічних проявів серцево-судинних захворювань, які підлягали скринінгу стану здоров’я. Детальніше

Нітрати при вазоспастичній стенокардії.

Матеріали і методи: багатоцентрове дослідження 1429 пацієнтів з діагностованою вазоспастичною стенокардією в період з квітня 2003 року по грудень 2008 року. Лікування вазоспастичної стенокардії було призначено лікарями. З нітратів були використані нітрогліцерин, ізосорбіду мононітрат та ізосорбіду динітрату і нікорандил. Загалом 49% когорти отримувало постійну терапію нітратами. Детальніше

PPP: ефективність низьких доз аспірину при первинній профілактиці серцево-судинних подій.

Мета: оцінка ефективності та безпеки прийому низьких доз аспірину з метою первинної профілактики серцево-судинних подій у літніх пацієнтів з факторами ризику атеросклерозу. Детальніше

FAME 2: фракційний коронарний резерв при коронарній ангіопластиці.

Реваскуляризація при ішемічній хворобі серця (ІХС) забезпечує зменшення симптомів. Хоч перкутанне коронарне втручання (ПКВ) є стандартом лікування, метод має обмеженні можливості у визначенні значущості середніх стенозів. За використання фракційного коронарного резерву (FFR – fractional flow reserve) можна визначити зону ішемії. Детальніше

INTERSTROKE: 10 факторів ризику 90 % інсультів.

За даними масштабного австралійського дослідження з дизайном “випадок- контроль” вчені виділили ряд модифікованих факторів ризику, що пояснюють розвиток близько 90% випадків інсульту. Детальніше

Вивчення вікових змін еластичності аорти.

Еластичність судин відіграє важливу роль у забезпеченні нормальної функції серцево-судинної системи. Після того як серце викидає порцію крові в аорту, по ній поширюється хвиля. Відбиваючись від точки біфуркації аорти, хвиля повертається назад до серця. У нормі досить еластичні стінки аорти здатні поглинати відбиту хвилю. Детальніше

Замінники солі з високим вмістом калію для лікування артеріальної гіпертензії.

Неординарне рандомізоване сліпе контрольоване дослідження, метою якого було вивчити вплив замінників солі з високим вмістом калію та низьким натрію на артеріальний тиск (АТ) пацієнтів, що проживають в Тібеті на висоті більше 4300 метрів над рівнем моря.

Детальніше

AVOID: ефективність оксигенотерапії при гострому інфаркті міокарда.

За результатами дослідження AVOID, яке було представлено на науковій сесії Американської асоціації серця 2014 року, оксигенотерапія, проведена пацієнтам з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST,може бути вкрай шкідливою.

Асоціюється з посиленням пошкодження міокарда та підвищенням частоти розвитку серцевих аритмій у пацієнтів з “нормальною” сатурацією. Так званих, нормоксичних осіб.

Детальніше