Архів розділу: Дослідження

Особливості діагностики пацієнтів із сімейним анамнезом синдрому Бругада

Днями в журналі JAMA ( Journal of the American Medical Association.) опубліковане невелике, цікаве рандомізоване дослідження про повторну діагностику синдрому Бругада, яку вартує проводити в дорослому віці.

Детальніше

Оптимальний вибір антикоагулянта: позиція пацієнта.

Згідно з результатами цікавого і першого у своєму роді дослідження авторам вдалося показати, що пацієнти готові змиритися з більш високим ризиком інсульту та інфаркту міокарда (ІМ), тільки б уникнути потенційного ризику фатальної кровотечі.

Детальніше

X-VeRT: рівароксабан дозволяє прискорити проведення кардіоверсії.

2 вересня на Європейському конгресі товариства кардіологів були представлені результати рандомізованого дослідження X-VeRT (Explore the Efficacy and Safety of Once-Daily Oral Rivaroxaban for the prevention of Cardiovascular Events Patiens With Nonvalvular Atrial Fibrillation Scheduled for Cardioversion). Результати опубліковані в журналі European Heart Journal.

Детальніше

RIVAL: радільний чи феморальний доступ при перкутанному втручанні ГКС.

Актуальність:

Хоч використання радіального доступу при перкутанних коронарних втручаннях значно збільшилось в останні роки, продовжуються дебати з приводу переваг радіального чи феморального доступу. RIVAL (A Trial of Trans-radial Versus Trans-femoral Percutaneous Coronary Intervention) – дослідження опубліковане у 2011 році не показало достовірної різниці виникнення інфаркту, інсульту, смерті, кровотеч не пов’язаних з АКШ протягом 30 днів. В подальшому за даними цього дослідження провели порівняння радіального та феморального доступів.

Детальніше

Дослідження FOCUS: про переваги політаблетки на Європейському конгресі кардіологів.

Предметом дослідження стала ефективність політаблетки при лікуванні та профілактиці кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів після інфаркту міокарда.

“Поліпілл” – капсула, що містить комбінацію кількох найбільш поширених препаратів,які призначаються пацієнтам зі патологією судин серця і головного мозку. Дослідження FOCUS мало дві послідовні стадії.

Детальніше

PARADIDM-HF. Новий препарат в лікуванні хронічної серцевої недостатності.

PARADIDM-HF. Нове дослідження результати 3 фази якого були представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2014.

Досліджувався новий препарат LCZ696(Novartis) при хронічній серцевій недостатності (ХСН). LCZ696 – препарат нового класу інгібітор рецепторів ангіотензину-неприлізин, який інгібує ангіотензин і потенціює ендогенний натрійуретичний пептид. Хімічно він складається з блокатора рецепторів ангіотензину валсартану прикріпленого до інгбітора непрілізина сакубітрилу.

Детальніше

Дослідження CVLPRIT: результати можуть змінити підходи до тактики ведення пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

Нове дослідження результати якого оприлюднені на Європейському конгресі карділогів 2014, заплановане після дослідження PRAMI, де довели переваги проведення повної реваскуляризації при перкутанному коронарному втручанні(ПКВ) в порівнянні з реваскуляризацією тільки інфаркт-залежної артерії (ІЗА).

Детальніше