Архів розділу: Uncategorized

Новини конгресу Європейської асоціації серцевого ритму 2016

cardiostim2016_escardio-News

В перший день конгресу CARDIOSTIM (8-11 червня, Ніцца, Франція) відбулася презентація «позитивного» дослідження щодо перкутанного закриття вушка лівого передсердя (ЛП). Детальніше

Радіочастотна катетерна абляція проти медикаментозної терапії при фібриляції передсердь.

Чи РЧА фібриляції передсердь (ФП) має інші переваги, окрім ефективності, порівняно з антиаритмічною медикаментозною терапією(АМТ). Детальніше

Статини в кардіохірургії.

ucm293331

Чи “захищає” статинотерапія нирку від гострого пошкодження? Перше рандомізоване контрольоване дослідження, що перевіряло гіпотезу періопераційного захисту нирок статинами Детальніше

Міжнародна наукова міждисциплінарна школа International Research Interdisciplinary School (IRIS)

22-27 травня, 2016 року, Velky Saris, Slovakia

Опис наукової школи

Наукова школа створює міждисциплінарне міжнародне середовище для покращення навичок, які необхідні для створення протоколу дослідження, написання наукового рукопису і міжнародної співпраці. Протягом чотирьох днів учасники будуть брати участь у процесі розробки і презентації проекту наукового дослідження. Цей процес включає пошук наукової теми, яка була б цікава всім учасникам групи, вибір відповідного дизайну дослідження, розгляд способів отримання даних, їх аналіз та інтерпретація, розробка реального плану проведення дослідження і часових проміжків, в які потрібно вкластися, виконуючи проект, включаючи написання наукової статті.

Підбір учасників і методів

Студенти старших курсів і випускники біологічних і медичних навчальних закладів, науковці, що працюють в сферах медицини, фізіології, біофізики, інженерії, комп’ютерних наук і т.п. До участі у школі також запрошуються керівники наукових робіт, які хочуть поділитися своїм досвідом цього навчального методу.

Курс наукової школи складається з чотирьох днів практичних занять, що базуються на Дослідницькому практикумі Duke University, Durham, NC, USA. Він поєднує в собі роботу всіх учасників дискусії в малих групах, розробку проекту і його презентацію, дискусію щодо публікації статті в науковому виданні з представниками медичних наукових журналів. Приблизно 20-25 учасників школи працюють у невеликих групах, щоб забезпечити тісну співпрацю між ними і консультантами. Кількість учасників з країни, що приймає школу, і міжнародних учасників є приблизно однаковою.

Мета наукової школи

• Покращувати досвід учасників у створенні і втіленні наукових проектів, що базується на практичному вирішенні поставлених завдань.

• Підвищувати комунікаційні вміння учасників, які включають в себе аргументування, вміння домовлятися, висловлення критичної оцінки на англійській мові.

• Розвивати навики побудови міжнародної наукової команди, проводити результативну міждисциплінарну і міжнаціональну співпрацю.

• Заохочувати молодих вчених публікувати свої наукові роботи.

Координатор: Сороківський Михайло Степанович sorokivsky@gmail.com

Research school description

The Research School provides an interdisciplinary international environment for training skills required for preparing research study protocols, scientific manuscript and international collaboration. During four days, the participants experience a process of elaborating and presenting common research project. This process includes defining a research topic of common interest, selecting an adequate study design, selecting an adequate method of data collection, analysis and interpretation, and developing a feasible study plan and timeline for the project, including the preparation of a research paper.

Eligible participants and methods

Undergraduate and postgraduate biomedical students and researchers from biomedical research in medicine, physiology, biophysics, engineering, computer science, etc. The participation is open also for mentors who would like to share the experience of this learning method.

The course consists of four workshops and is based on the Research Practicum of the Duke University, Durham, NC, USA. It combines plenary and small group discussions, project development and class presentation, and discussion on publishing scientific papers with representatives of medical scientific journals. Up to 20-25 participants work in groups to ensure an intensive interaction between participants and faculty. There is approximately equal number of local and foreign participants.

Research school goals

• Develop skills to carry out research projects, based on a practical, problem-based approach,

• Increase communication skills, including the skills in argumentation, negotiation and critical appraisal in English language

• Develop skills in international research team building and networking, and establish enjoyable cross discipline/cross cultural collaboration,

• Encourage researchers to publish scientific papers.

Values:

• international collaboration and networking
• interdisciplinary approach to research
• high level of professionalism in research

In addition, the journals accept to:

• publish the announcement of the forthcoming IRIS events
• publish the summaries on recent IRIS events
• request for manuscript review by IRIS participants
• optionally organize and sponsor IRIS events in their countries
• send participants and faculty to IRIS event

Влияние магния на развитие атеросклероза и состояние сердечно-сосудистой системы.

(L. Dabrowski, A.B. Skotnicki, J. Aleksandrowicz. Krakow. Wplyw magnezu na rozwoj miazdzycy i stan ukladu sercowo-naczyniowego. – Przeglad lekarski. 1989, 46, N 8. 654 – 658).

У крыс с дефицитом магния обнаружена повышенная агрегация тромбоцитов под влиянием тромбина (23,11,57).

У животных с дефицитом магния имеется повышенная чувствительность системы кровообращения на спастический эффект норадреналина. У пациентов с эссенциальной гипертензией наблюдается более высокий уровень катехоламинов, чем у нормотоников (6). Эти два фактора можно объяснить тем, что магний необходим для активации энзима, разлагающего катехоламины (6).

Различают три механизма, благодаря которым магний может противодействовать нарушениям ритма сердца: 1) непосредственно; 2) влияя на обмен калия; 3) влияя на обмен Са.

Гипомагниемия может увеличивать чувствительность миокарда к ишемии или повреждениям, вызванным катехоламинами. С другой стороны, снижение количества магния в миокарде может возникать в результате ишемии.

Многочисленные эпидемиологические данные показывают связь дефицита магния в питьевой воде и грунте с развитием атеросклероза. В Финляндии обнаружена обратная корреляция между смертностью от ишемической болезни сердца, “жесткостью” питьевой воды и содержанием магния в воде и грунте (27,28,29). Похожие данные поступают также из США: смертность от болезней системы кровообращения выше в восточных штатах, где в грунте меньше магния и вода менее “жесткая” (3).

Причины недостатка магния в организме человека: искусственные удобрения, кислотные дожди, почва, бедная магнием, мягкая вода, мучные изделия из белой муки, соль, сахар, консервирование продуктов, стрессы, алкоголизм, различные способы похудания; диеты: высокожировая, обогащенная кальцием, с избытком простых углеводов; лекарства: слабительные, мочегонные, седативные, противозачаточные.

Дефицит магния и развитие атеросклероза и его осложнений: холестеринемия, атеросклероз, светрываемость крови, аритмии, чувствительность к стрессу, спазм сосудов, артериальное давление, ишемия миокарда, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения.