CIBIS-ELD : переносимість та ефективність бета-блокаторів у пацієнтів похилого віку зі серцевою недостатністю?

CIBIS-ELD: рандомізоване, подвійне сліпе багатоцентрове дослідження, в якому пацієнтів віком більше 65 років з серцевою недостатністю (СН) та зниженою фракцією викиду (ФВ) (ФВ ЛШ ≤ 45%, N = 626) або з СН зі збереженою ФВ (ФВ ЛШ> 45%, N = 250) було рандомізовано на застосування бісопрололу чи карведілолу. Обидва препарати були відтитровані до цільової або максимально переносимої дози. Період спостереження – 12 тижнів. Автори дослідження порівняли переносимість та клінічні ефекти (ЧСС, артеріальний тиск, систолічну / діастолічну функції, функціональний клас СН за NYHA, результат тесту 6-ти хвилинної ходьби, якість життя і натрійуретичний пептид) у пацієнтів з СН зі збереженою та зниженою ФВ.

Результати. Автори дослідження виявили поліпшення функціонального класу за класифікацією NYHA у пацієнтів з СН і зниженою ФВ (34% пацієнтів з СН і зниженою ФВ проти 23% пацієнтів з СН та збереженою ФВ, р <0,001), хоча однакове зниження ЧСС спостерігалося в обох групах (у пацієнтів з СН та збереженою ФВ -6.6 уд, у пацієнтів з СН і зниженою ФВ -6.9 уд). Не було ніяких істотних відмінностей у клінічних параметрах між використанням бісопрололу і карведилолу в обох групах. Переносимість і добова доза протягом 12 тижнів були схожими у пацієнтів на бісопрололі і карведілолі. Середнє Е / е ' та індекс об’єму лівого передсердя не змінилися в обох групах, хоча E / A збільшилось в групі пацієнтів із збереженою ФВ.

Висновки. Переносимість препаратів була подібною у пацієнтами з СН зі збереженою та зниженою ФВ. Відповідні зниження ЧСС і артеріального тиску відбулися в обох групах. Але тільки пацієнти з СН і зниженою ФВ мали значне поліпшення клінічних параметрів і функції ЛШ. Бета-блокатори не чинили ніякого впливу на маркери діастолічної функції.

CIBIS-ELD: Порівняння бісопрололу і карведілолу у пацієнтів літнього віку зі серцевою недостатністю.

Share