Днями (2-4 квітня, 2016) в Чикаго, США пройшла Наукова сесія Американського коледжу кардіологів.

ACC16-Register

Отже, про майбутнє сучасної кардіології.

Про профілактику. Саме на ній був зроблений акцент останнього конгресу. Як сказав доктор Вільямс: “Час перекривати крани, а не витирати підлогу”.

HOPE-3 рандомізоване дослідження, результати якого були представлені на Науковій сесії та одночасно опубліковані онлайн в журналі the New England Journal of Medicine. Важливе питання сучасної кардіології: стратегія лікування осіб середнього (проміжного) серцево-судинного ризику.

В дослідженні перевіряли ефективність ліків у осіб ще до розвитку серцево-судинних хвороб. Тож, статини можуть достовірно зменшувати ризик серцево-судинних подій у людей із середнім рівнем холестерину та артеріального тиску, що знаходяться у групі проміжного ССР. Тоді як антигіпертензивна терапія корисна тільки при підвищеному артеріальному тиску.

Про післяопераційну фібриляцію передсердь. За даними рандомізованого дослідження (500 пацієнтів) стратегія контролю ритму (кордарон\електрична кардіоверсія) та частоти (бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів, дигоксин) однаково ефективна для післяопераційної ФП. Тож, за словами авторів, варто починати з контролю ЧСС як при пароксизмальній ФП.

Післяопераційна ФП – є поширеною кардіохірургічною проблемою та асоціюється зі зростанням показників захворюваності та смертності. Але багато обмежень даного дослідження викликало активну дискусію: в першу чергу, ФП після аорто-коронарного шунтування та після корекції клапанної патології все ж є різною, в даному дослідженні – об’єднані.

Про “ішемічну кардіоміопатію (КМП)” та аорто-коронарне шунтування(АКШ). STICH: 10 років потому. Нагадаємо, вчені звітували про 5-річні результати дослідження. Тоді, виконання АКШ зменшувало смертність, але недостовірно. За даними 10-річного спостереження, пацієнти віком біля 60 років з “ішемічною КМП” мали вищий показник виживання протягом наступних 10 років при лікувальній тактиці: АКШ + оптимальне медикаментозна терапія (ОМТ) порівняно лише з ОМТ.

Про радіальний доступ при черезшкірному коронарному втручанні (ЧКВ). За даними аналізу рандомізованих досліджень (включено 19 328 пацієнтів), використання радіального доступу при гострому коронарному синдромі(ГКС) достовірно знижує смертність порівняно з феморальним. Коментарі авторів аналізу: методом вибору в експертних центрах лікуванння ГКС має бути власне променевий доступ, а центри, що практикують феморальний, мають перейти на радіальний. Тоді як, не можна втрачати навику пункції стегнової артрерії, адже в деяких випадках потрібен саме такий підхід.

Джерело…

Share