Дослідження CVLPRIT: результати можуть змінити підходи до тактики ведення пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

Нове дослідження результати якого оприлюднені на Європейському конгресі карділогів 2014, заплановане після дослідження PRAMI, де довели переваги проведення повної реваскуляризації при перкутанному коронарному втручанні(ПКВ) в порівнянні з реваскуляризацією тільки інфаркт-залежної артерії (ІЗА).

CVLPRIT (Complete Versus Lesion-only Primary PCI Pilot Study) – рандомізоване дослідження, що включило дві досліджувані групи : 1- 146 осіб, яким проведено тільки ПКВ ІЗА при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST; 2- 150 осіб, проведено ПКВ ІЗА та інших коронарних артерій зі стенозом більше 70% безпосередньо під час первинної ЧКВ. Період спостереження 12 місяців. В першій групі виникла 31 серцево-судинна подія; в другій – 15. Всі дані статистично значущі.

Несприятливі кардіальні подій та індивідуальні кінцеві точки дослідження CVLPRIT.

Подія Часткова реваскуляризація, % (Лише ІЗА) Повна реваскуляризація, % р
Основні несприятливі кардіальні події 21,2 10,0 0,009
Смертність від усіх причин 4,1 1,3 0,14
Повторний інфаркт міокарда 2,7 1,3 0,39
Серцева недостатність 6,2 2,7 0,14
Повторне ПКВ 8,2 4,7 0,2
Share