Дослідження JUPITER.

article-0-025B3BEA000004B0-995_634x464

Чому варто контролювати ЛПНЩ, яких показників досягати та з якою метою? Ще раз про дослідження, що було у фокусі уваги на останньому конгресі Американської асоціації серця 2015.

Автори дослідження JUPITER зазначають, що при оцінці результатів безперервного лікування гіполіпідемічними препаратами важливо звертати увагу на % зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) від вихідного показника, а не тільки враховувати поточні показники. Інтенсивна терапія статинами дозволяє зменшити концентрацію ЛПНЩ в середньому на 50%, при цьому відсоток зниження безпосередньо корелює з клінічною ефективністю лікування.

У рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні JUPITER за участю 17 082 чоловіків і жінок порівнювали ефективність 5-річного застосування розувастатину та плацебо. Додатково було проведено аналіз впливу зниження рівня ЛПНЩ на частоту розвитку інфаркту міокарда (ІМ) та інсульту, а також серцево-судинної смертності.

Результати показали, що зменшення показників ЛПНЩ прямо корелювало з ризиками серцево-судинних подій протягом всього періоду спостереження. Так, найменша ймовірність виникнення важких серцево-судинних подій реєструвалася у пацієнтів, у яких кінцевий рівень ЛПНЩ був нижче вихідного на ≥50%.
На думку авторів, отримані дані повинні бути використані для перегляду діючих рекомендацій щодо лікування дисліпідемії.

За матеріалами огляду “Здоров’я України”.

Share