Довжина теломерів після реваскуляризації.

скачанные файлы

Внесок молодих вчених на Конгресі ESC 2015.

Короткі теломери є предиктором несприятливих клінічних наслідків після реваскуляризації, незалежно від віку.

Не секрет, що теломери(кінцеві ділянки хромосом) стають коротші з віком, їх довжина корелює зі смертністю від деяких хворіб, особливо “вікових”.

Молоді вчені з Оксфордського університету припустили, що короткі теломери можуть бути предикторами несприятливих подій після реваскуляризації.

Вивчали 500 пацієнтів після ЧКВ при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST та 648 пацієнтів після аорто-коронарного шунтування.(АКШ)

Отримали наступне: довжина теломерів статистично достовірно корелювала з частотою серцево-судинної смерті (p<0.05), нефатального коронарного синдрому (p<0.05), смертністю від усіх причин (p<0.05) та пароксизмальною фібриляцією передсердь (p<0.01).

Тож, автори зазначають, що цей показник може стати ефектиним біомаркером у пацієнтів високого ризику.

Джерело…

Share