Фібриляція передсердь після радіочастотної абляції тріпотіння передсердь.

На сторінках JACC Clin Electrophysiol днями опублікували результати мета-аналізу 48 досліджень.

Запитання дослідження: Яка поширеність фібриляції передсердь (ФП) після успішної абляції істмуса при типовому тріпотінні передсердь.(ТП)

Методи: До мета-аналізу ввійшло 48 досліджень (1996-2015), які стосувались результатів втручання при РЧА типового ТП. До досліджуваної групи ввійшло 8 257 пацієнтів (середній вік 63 роки, 79% – чоловіки.) Ефективною вважали процедуру при досягненні двонаправленого блоку проведення в каво-трикуспідальному перешийку. (а не тільки припинення ТП).

Результати: протягом періоду спостереження (2,5 роки) поширеність ФП після абляції ТП становила 23% та 52% у пацієнтів без та з ФП в анамнезі відповідно. У дослідженнях з тривалішим періодом спостереження поширеність маніфестованої ФП була достовірно вищою (14% чи 26%, коли період спостереження <2 років та >2 років відповідно). Поширеність маніфестованої ФП також залежала від методу реєстрації порушення ритму: 12%(ЕКГ, симптоми), 19% (до 7 днів моніторингу на рік, незалежно від симптомів) і 45% (> 7 днів моніторингу на рік, включаючи імплантовані пристрої).

Висновки: поширеність ФП після абляції ТП висока; діагностика ФП зростає залежно від використання “інтенсивнішого” моніторингу.

Джерело…

Share