Гіперкоагуляційні та протикоагуляційні властивості крові у хворих на ІХС.

Н.Д.Чухрієнко, О.Є.Козлова, Б.Ю.Кисельов, І.В.Василевська, А.В.Черниловський. – Дніпропетровськ. – 1-а українська конференція з міжнародною участю”Тромбози в клінічній практиці: профілактика, діагностика, лікування”, 2004, – с. 227 – 228.

Актуальність. Відомо, що стан згортуючої системи крові у хворих на ІХС слід розцінювати як гіперкоагуляційний. Існуючі відхилення в протикоагуляційному захисті призводять до зниження обмінної функції крові, що проявляється порушенням обміну речовин майже в усіх тканинах організму, виникненням кисневого голодування в них. Саме ці умови викликають погіршення стану хворих на ІХС, знаходячи відображення у зменшенні показників периферичного кровообігу. Страждає весь організм, а не тільки артеріальні судини нижніх кінцівок, коронарні артерії також дуже чутливі до змін коагуляцій них процесів.

Висновки.

У хворих на ІХС виявленні суттєві порушення співвідношення коагуляційно- протикоагуляційних та в’язкісних властивостей крові. По мірі прогресування тяжкості захворювання та його судинних ускладнень ці зсуви в системі гемостазу посилюються. Отримані результати вимагають проведення заходів щодо корекції виявлених порушень.”

Коментар.

Транспортна система, складової якої є кров, порушується і як наслідок – порушення живлення тканин, а не тільки міокарду. Тому лікуючи ІХС треба пам’ятати, що при схильності крові до гіперкоагуляції, ефект від медикаментів буде знижений, якщо не подбати про”розрідження”крові.

Share