Добовий моніторинг тиску

Неодноразово зустрічається ситуація, коли виміри АТ у кабінеті лікаря далекі від об’єктивних, реальних значень. Пояснити це можна реакцією серцево-судинної системи на візит до лікаря, коли виникає гіпертензія “білого халату”. Існують також інші ситуації, коли одноразові виміри тиску та дані історії хвороби не дають достатньої інформації про коливання АТ, а отримані під час огляду нормальні показники тиску не дають впевненості в тому, що вони є реальними. Власне, для більш точної діагностики АГ використовується метод добового моніторування АТ.

Прилади для добового моніторування АТ забезпечують регулярне, впродовж 24 годин, вимірювання АТ із заданими інтервалами та збереження результатів на спеціальному носії. Отримана інформація обробляється комп’ютерною програмою, а результати видаються пацієнту в друкованому вигляді.

Переваги методу добового моніторування АТ:
– оцінка рівнів та коливаннь АТ упродовж 24 годин (для деяких пацієнтів характерні нічні та ранкові підйоми АТ, що є особливо небезпечним щодо ризику інсульту чи інфаркту);
– діагностика “гіпертензії білого халату”;
– більш точна оцінка важкості артеріальної гіпертензії;
– кращий підбір медикаментозних препаратів та оцінка тривалості збереження ефекту в кожному конкретному випадку.

Для отримання коректних результатів добового моніторування, необхідно дотримуватися таких правил:
– звичний спосіб життя під час дослідження;
– в момент виміру АТ рука з манжетою повинна бути максимально розслабленою;
– вести детальний щоденник подій з чіткою фіксацією часу, вказанням періоду сну, фізичної активності, прийому медикаментів тощо;
– обережно поводитися з приладом, уникати механічних ушкоджень, спостерігати, щоб не перетискався гумовий шланг, по якому надходить повітря.

Метод добового моніторування артеріального тиску полегшує індивідуальний підбір медикаментозної терапії та дозволяє точніше оцінити її ефективність.

Окрім звичайного моніторування АТ, існує метод біфункціонального моніторування, коли разом з реєстрацією величин тиску відбувається запис електрокардіограми. Такий метод дозволяє виявити ішемічні зміни в серцевому м’язі, порушення серцевого ритму і провідності, що можуть супроводжувати підйоми АТ.

Метод добового моніторування тиску дає найбільш повну інформацію про його добові коливання і дозволить встановити моменти підйому АТ та підібрати відповідний гіпотензивний засіб.

Share