Інгібітори АПФ при хронічній серцевій недостатності.

oral-antiplatelet-300x200

Вкотре підтверджено доцільність терапії.

На останньому Конгресі із серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів (HFA-ESC), що відбувся у Лондоні (Велика Британія) в 2015, італійські вчені представили результати великого проспективного дослідження зі швецького реєстру, що підтвердило доцільність використання інгібіторів АПФ (ІАПФ) при хронічній серцевій недостатності (ХСН).

До дослідження ввійшло 22947 пацієтів віком 72±12 років; 29% – жінки; ФВ ЛШ <40%. ІАПФ отримував 15 801 пацієнт, БРА – 4335 хворих, а їх комбінацію – 571 пацієнт. 2240 хворих не приймали жодного із зазначених препаратів. Кінцева точка визначалася як настання смерті від усіх причин, госпіталізації з причини декомпенсації СН та їх комбінації. Регресійний аналіз Кокса показав, що порівняно з пацієнтами, які отримували тільки ІАПФ, ризик смерті від усіх причин не зменшувався у разі використання БРА в якості монотерапії (ВР 0,97; ДІ 0,91-1,03; р=0,274), а також комбінації ІАПФ та блокатора рецептора ангіотензину (БРА) (ВР 0,98; ДІ 0,84-1,14; р=0,76). При цьому спостерігався достовірно вищий ризик госпіталізації з приводу декомпенсації СН: на 8% у хворих, які отримували монотерапію БРА (ВР 1,08; ДІ 1,02-1,15; р=0,006), і на 49% у пацієнтів, що отримували комбіновану терапію (ВР 1,49; ДІ 1,33-1,68; р<0,001). Порівняно з пацієнтами, які отримували монотерапію ІАПФ, у хворих, які не отримували жодного із зазначених препаратів, ризик смерті від усіх причин був вищим на 41% (ВР 1,41; ДІ 1,33-1,50; р<0,001), частота госпіталізацій з приводу СН – на 16% (ВР 1,16; ДІ 1,08-1,25; р<0,001), а частота комбінованих наслідків – на 28% (ВР 1,28; ДІ 1,21-1,35; р<0,001).

Автори дослідження дійшли висновку, що аналіз великої когорти пацієнтів з ХСН та зниженою ФВ ЛШ підтверджує поточну рекомендацію щодо використання ІАПФ у якості препарату першої лінії. БРА можуть застосовуватися як альтернатива для зниження смертності у хворих, яким не можуть бути призначені ІАПФ. Використання комбінації ІАПФ і БРА не показало додаткових переваг з погляду впливу на прогноз і може бути потенційно пов’язаним з гіршими наслідками.

За даними огляду “Здоров’я України”.

Share