Капиллярный кровоток в подкожной клетчатке и в мышцах при эсенциальной гипертонии.

Ondrejicka M., Pechan J., Janotka M., Kellerova E. Cardiology (Basel), 1974, 59, 2, 123 – 132 (Швейцария). – Медицинский реферативный журнал. – Раздел I, № 5, 1975. С.18, № 1327.

“Обследовали 21 больного гипертонической болезнью в возрасте 19-45 лет со средним артериальным давлением 163/102 мм рт. ст. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц в возрасте 20-40 лет со средним АД 123/76 мм рт. ст. Показателем локального капиллярного кровотока в подкожной клетчатке и в мышцах верхних и нижних конечностей служил клиренс I131, который вводился в дозе 5 мккюри (0,1 мл физиологического раствора в подкожную клетчатку и в мышцы на глубину 2 см). Клиренс I131 определялся в покое и после искусственно вызываемых вазомоторных реакций: 1) эмоциональной нагрузки путем максимального скорого устного вычитания двузначных чисел из четырехзначных, 2) при холодовой пробе (прикладывание льда) и 3) физической нагрузке, вызываемой произвольным сгибанием верхних конечностей и движениями в голеностопном суставе. Клиренс оценивали по времени полувыведения, определяемого раздельно для каждой из клинических ситуаций. У больных гипертонической болезнью скорость выведения йода 131 из подкожно-жировой клетчатки как верхних, так и нижних конечностей была зничительно выше, чем у контрольной группы как в покое, так и при вазомоторной реакции на умственную нагрузку и холодовое раздражение. Увеличение времени полувыведения наблюдалось и в контрольной группе при умственной и холодовой нагрузке, но в значительно меньшей степени. Однако относительный прирост клиренса по сравнению с исходным уровнем был примерно одинаковым как при умственной, так и при холодовой нагрузке. В мышечной ткани у больных гипертонической болезнью в покое и в ответ на вазомоторные реакции время полувыведения было значительно короче, чем в верхних конечностях по сравнению с контрольной группой, что указывало на более высокий кровоток в верхних конечностях у больных гипертонической болезнью . В мышцах нижних конечностей время полувыведения как в покое, так и при нагрузке было больше у больных гипертонической болезнью, чем в контрольной группе, что указывало на снижение кровотока у больных в мышцах нижних конечностей. Возможно, более низкий кровоток в нижних конечностях у больных гипертонической болезнью является причиной частых трофических изменений у них нижних конечностей. В обеих группах вазомоторная нагрузка вызывала укорочение времени клиренса в мышцах как верхних, так и нижних конечностей. В целом в обеих группах время полувыведения в мышцах верхних конечностей было короче, чем в мышцах нижних конечностей и в подкожно-жировой клетчатке. Библиография: 44 названия.”

Коментар.

Даючи цей реферат хотілося ще раз нагадати про загальні, системні (на рівні організму) судинні зміни в організмі при гіпертонічній хворобі. Багато міркувань виникає з приводу результатів цього дослідження. Приводимо лише одне. Покращуючи кровообіг в кінцівках (особливо в нижніх) можна досягнути покращення стану хворого на гіпертонію. Це можуть бути: фізичні навантаження, водні, термічні процедури, масаж, накладання жгута на нижні кінцівки (цей метод описаний ще в підручниках 70-х років минулого століття, тобто 35 років тому). Але, здається, найефективніше (найшвидше) впливає на кровообіг в кінцівках приставлення п”явок на гомілки. Всі ці методи покращують капілярний кровообіг в кінцівках (зокрема в нижніх) і тим самим досягається перерозподіл крові в організмі (припустимо з 6 літрів крові, що є у людини, в нижні кінцівки додатково перейде 300-500 мл, і це суттєво змінить кровонаповнення у верхній частині тіла). Фізіологічно це чи ні? В нормі людина запрограмована на рух і тим самим забезпечу нормальний кровообіг в кінцівках. Примінюючи вищевказані методи ми зменшуємо шунтуючий кровоплин. І, нарешті, попитайте у хворих, і більшість з них відмітить, що ноги у них мерзнуть і на дотик холодні. Рідше буває не так, але й гіпертензія є проявом різних порушень в організмі.

Share