Катетерна абляція при ідіопатичній шлуночковій екстрасистолії.

Мета: вивчити результати і ускладнення катетерної абляції ідіопатичної шлуночкової екстрасистолії(ШЕ) та визначити предиктори успішного виконання процедури, розвитку аритмогенно індукованої кардіоміопатії при ШЕ.

Актуальність: катетерна абляція частої шлуночкової екстрасистолії використовується для усунення симптомів та лікування кардіоміопатії, що індукується при даному порушенні ритму. Багатоцентрові дані ефективності та ускладнень невідомі.

Методи: до ретроспективного когортного дослідження увійшли 1185 пацієнтів(55% жінок; середній вік 52 ± 15 р.; середня фракція викиду 55 ± 10%),яким проведено катетерну абляцію ідіопатичної ШЕ з 8 центрів у період з 2004 до 2013 року. Оцінювались наступні фактори:демографічні, процедурні, а також ускладнення та клінічні наслідки.

Результати: негайний процедурний позитивний ефект досягнуто у 84%. У центрах де було рутинне післяпроцедурне спостереження, з Холтерівським моніторуванням, позитивний ефект без вживання антиаритмічних препаратів досягався у 71%. При використанні антиаритмічних засобів через 1,9 р. спостереження позитивний ефект зберігався у 85%.При мультиваріантному аналізі, статистично достовірним предиктором негайного позитивного ефекту були локалізація ШЕ і кількість різних конфігурацій ШЕ (p менше 0.03). Єдиним достовірним предиктором відстрочених позитивних результатів було розмвіщення ШЕ у вихідному тракті правого шлуночка.(p менше 0.01). У 245 (21%) пацієнтів з аритмогенно індукованою кардіоміопатією, ФВ зросла з 38 до 50% (р менше 0,01) після процедури. Незалежним предиктором розвитку кардіоміопатії був чоловічий вік, відсутність симптомів, епікардіальне походження ШЕ (p менше 0,05). Загалом частота ускладнень була 5,2% (2,4% серйозних та 2,8% незначних), найчастіше були пов’язані зі судинним доступом (2,8%). Не було випадків смерті асоційованої з процедурою.

Висновки: катетерна абляція частої ШЕ має низький ризик і частомє ефективною для лікування та усунення симптомів при ШЕ. У пацієнтів з аритмогенно індукованою кардіоміопатією серцева функція часто відновлюється після успішної абляції.

Джерело…

Share