Клінічні рекомендації європейського товариства кардіологів з предіабету, діабету та серцево-судинних захворювань.

Акцент даних рекомендацій зроблений на новій інформації щодо тактики ведення пацієнтів зі серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.

Текст англійською.

Текст російською.

Share