Консенсус ADA і ACC щодо менеджменту дисліпідемій у пацієнтів високого кардіометаболічного ризику.

В червні 2008 року Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association, ADA) і Американське товариство кардіологів (American College of Cardiology, ACC) опублікували консенсус з ведення дисліпідемій у пацієнтів високого кардіометаболічного ризику. У створенні консенсусу приймали участь спеціалісти із різних галузей медицини: кардіологи, ендокринологи, епідеміологи, організатори охорони здоров’я. Найсуттєвішим нововведенням цього документа є нові цільові рівні основних ліпопротеїнів для пацієнтів високого ризику, що відображає тенденцію останніх років до жорсткіших підходів оцінки ризику і посилення агресивності ліпідознижуючої терапії. Крім цього, автори звертають увагу на перспективніші критерії оцінки атерогенності ліпідного профілю, вказуючи на недостатність орієнтації на такий загальноприйнятий критерій, як рівень холестерину ліпопротеїну низької густини.

Текст англійською.

Share