Макро- і мікроелементи: сучасне уявлення про їх функціональне значення в теплокровному організмі.

(Л.М. Дереча, В.В. М’ясоєдов. Харківський державний медичний університет. – Експериментальна і клінічна медицина. 2007, №4. С.21 – 27).

Магній, природний і фізіологічний антагоніст кальцію, є другим за кількістю внутрішньоклітинним катіоном після калію і четвертим із усіх елементів, що містяться в організмі [43]. В клітині цей есенціалький біоелемент міститься головним чином у мітохондріях, ядрі і рибосомах. Концентрація магнію в крові характеризується значною стабільністю. Найбільш багатими на магній є кісткова тканина, печінка, м’язи, менше його міститься в мозку і нирках. Той факт, що 1/5 всього магнію, що міститься в організмі людини скупчено в серцево-судинній системі, свідчить про надзвичайно велике значення цього катіона в серцевій діяльності [43].

Майже всі процеси фосфорилювання активуються магнієм, тому вплив цього елемента позначається на важливих етапах гліколізу, циклу лимонної кислоти, синтезу ДНК і РНК, а також на фосфорилюванні АТФ/АДФ. Провідна роль магнію підтверджується його участю як кофактора більш ніж у 300 ферментних реакціях, що забезпечує енергетичні та інші потреби клітини [39, 43, 44]. Нестача магнію в організмі призводить до підвищення нервово-м’язової збудженості, затримки росту, кальцифікації судин і тканин навіть при нормальному вмісті кальцію в крові [30, 45]. Невеликі зміни рівня магнію надзвичайно важливі в довготривалій координації активності Na+, К+-АТФази і Са2+-АТФази, Мg2+-АТФази, він регулює вміст внутрішньоклітинного кальцію, який є тригером у багатьох клітинних процесах. Солі магнію справляють седативний вплив на нервову систему, активують обмін у тканинах, функцію ретикулоендотеліальної системи, підсилюють імунітет і фагоцитоз [46].

Дія іонів магнію на тканини нагадує дію іонів кальцію: у малих концентраціях магній підсилює, у великих – пригнічує передавання нервового збудження. Можливо, саме у зв’язку з цим і спостерігається певний антагонізм між кальцієм і магнієм при здійсненні реакцій організму. Магній зменшує запаси кальцію в організмі, пригнічує його пасивний транспорт, дефіцит же магнію в організмі викликає кальцинози, гіперкальціємію [30].

Share