Матеріали рекомендацій з діагностики та лікування цукрового діабету, переддіабету і серцево-судинних захворювань, розроблені Європейським кардіологічним товариством (ESC) і Європейською асоціацією з вивчення цукрового діабету (EASD).

В січні 2007 року увазі кардіологів на інтернет-сайті Європейського кардіологічного товариства були представлені нові рекомендації з діагностики та лікування цукрового діабету (ЦД), переддіабету і серцево-судинних захворювань (ССЗ). ЦД і ССЗ розглядаються як дві сторони однієї медалі: по-перше – ЦД розцінюється як стан, що сприяє розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС); по-друге – у багатьох пацієнтів з ІХС відмічають ЦД чи переддіабетичний стан. Метою цих рекомендацій є покращення лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам з вираженим ЦД і хворим із порушеною толерантністю до глюкози з високим ризиком розвитку ЦД, а також підвищення ефективності терапії ССЗ в описаній популяції.

Share