Мікроелементи в медицині. Вклад вчених Івано-Франківського державного медичного університету.

(Нейко Є.М. Галицький лікарський вісник, 2008, Т. 15, №2. С. 5-7).

При патологічних процесах вміст мікроелементів у тканинах організму зазнає певних змін. Часто буває, що при різних за етіологією і патогенезом захворюваннях спостерігається однакова спрямованість щодо зміни концентрації певних мікроелементів у крові. Тому необхідно розглядати зміни концентрації мікроелементів у крові при тому чи іншому захворюванні не окремо кожного мікроелементу, а співставляючи результати визначень кількох мікроелементів у мікроелементні констиляційні типи, тобто розглядати кількісний профіль або спектр мікроелементів у крові при різних захворюваннях (2)

Комментарий

Изучать концентрацию лишь одного микроэлемента в крови для оценки состояния организма не всегда достаточно.

Share