Наукова настанова AHA/ACC/ESC щодо значення ендоміокардіальної біопсії у веденні серцево-судинних захворювань.

Значення ендоміокардіальної біопсії (ЕМБ) в діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань у дорослих і дітей залишається дискусійним, а також широко відрізняється практика серед кардіо-васкулярних центрів. Існує потреба в ЕМБ тому, що специфічні хвороби міокарда, яких об’єднує один прогноз і лікування, рідко діагностуються неінвазивними методами дослідження. Для не спеціалістів існує особлива потреба у знайденні інформованого клінічного рішення щодо ЕМБ із співставленням ризику та цінності процедури, так як у відповідній опублікованій літературі, як правило, описуються специфічні хвороби серця, які діагностовані тільки після ЕМБ. Для вирішення цієї проблеми була скликана багатопрофільна група експертів з кардіоміопатій та серцево-судинної патології Американською асоціацією серця (AHA), Американською колегією кардіологів (ACC) і Європейським товариством кардіологів (ESC). Робоча група ідентифікувала 14 сценаріїв, в кожному з яких оцінюється і порівнюється діагностична, прогностична і терапевтична цінність ЕМБ з ризиком процедури.

Текст (англійською): http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-endomyocardial-biopsy-FT.pdf

Share