Наукова настанова Американської асоціації серця щодо діагностики і лікування резистентної артеріальної гіпертензії.

Весною 2008 року в журналі Hypertension опублікована наукова настанова Американської асоціації серця (American Heart Association, AHA), яка торкається питань діагностики, оцінки, лікування такого складного захворювання, як резистентна артеріальна гіпертензія (РАГ). В опублікованому документі експерти АНА звертають увагу на ключові проблеми ведення хворих з РАГ – діагностику цієї патології та підходи до її лікування. В діагностиці особливо важливим є визначення причини РАГ (а точніше – сукупність причин, так як у більшості випадків РАГ має поліетіологічну природу), а також віддиференціювати її від псевдорезистентності. Точна діагностика допомагає розробити успішні стратегії лікування. В документі АНА представлені доказові дані з цієї проблеми, однак автори визнають, що прийнятні стратегії ведення хворих визначені переважно із консенсусу експертів.

Текст англійською.

Share