NHANES: поширеність сімейної гіперхолестеринемії в США.

Днями в журналі “Circulation” опубліковано нове дослідження поширеності сімейної гіперхолестеринемії (СГ) за аналізом даних National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Методи: зроблено аналіз даних реєстру NHANES в період з 1999 до 2012 року. До дослідження включали пацієнтів з ліпідограмою. Для визначення поширеності СГ використали критерії DUTCH Lipid Clinic. Ці критерії включають бали за показником ліпопротеїнів низької щільності(ЛПНЩ) від 8(> 330 мг\дл) до 1 ( 155-189 мг\дл ). За підтвердженої генетичної мутації, що викликає СГ додавали 8 балів, ранній розвиток атеросклеротичних серцево-судинних подій(АССП) – 2 бали, сімейний анамнез раннього розвитку АССП чи високого холестерину (ЛПНЩ> 95 перцентиля для віку, статі та країни) серед родичів першого порядку(1 бал за кожного). Наявність в молодому віці ксантом – 6 балів, рогівкових дуг – 4 бали. Загалом, при наявності 8 балів і більше діагностували СГ, 6-8 балів – можлива СГ. Критерії DUTCH Lipid Clinic, які не включались до NHANES: генетичне тестування, сімейний анамнез гіперхолестеринемії, наявність захворювання периферичних судин у досліджуваного.

Результати: До дослідження ввійшло 36 949 тис. пацієнтів. Результати екстрапольовано на 210 млн. дорослих віком більше 20 років. Поширеність визначеної\можливої СГ 0.40% (95% ДІ 0.32-0.48) або 1 випадок на 250 осіб (95% ДІ, 1 на 311 до 209). Це означає, що 834 500 тис. дорослих США мають СГ. Поширеність залежить від віку: у віці 20-29 років (0.06%, 1 на 1 557 ) та значно частіше у віці 60-69 років(0.85%, 1 на 118). Однаково часто СГ зустрічається серед чоловіків та жінок (0.40%, 1 на 250). Але варіює залежно від раси та етнічних особливостей: білошкірі (0,40%, 1 на 249); особи негроїдної раси (0,47%, 1 на 211); американці мексиканського походження ( 0,24%, 1 на 414); інші раси ( 0,29%, 1 на 343). Пацієнти з ожирінням хворіли СГ (0,58%, 1 на 172) частіше, ніж такі без ожиріння (0,31%, 1 на 325).

Висновки: СГ визначена за критеріями DUTCH Lipid Clinic доступними в NHANES зустрічається з поширеністю 1 випадок на 250 дорослих осіб США. Відмінності поширеності за віком і наявністю ожиріння свідчать про те, що клінічні критерії не можуть бути достатніми для діагностики СГ.

Перспективи: Ці дані вказують на більш високу поширеність СГ, ніж повідомлялося раніше. Крім того, поширеність збільшується з віком та при ожирінні. Це дозволяє припустити, що навколишнє середовище і спосіб життя можуть впливати на ліпідний склад крові. З огляду на наявні ефективні методи лікування гіперліпідемії, рання діагностика СГ може знизити ризики шляхом раннього початку лікування та зміни способу життя.

Джерело…

Share