Нітрати при вазоспастичній стенокардії.

Матеріали і методи: багатоцентрове дослідження 1429 пацієнтів з діагностованою вазоспастичною стенокардією в період з квітня 2003 року по грудень 2008 року. Лікування вазоспастичної стенокардії було призначено лікарями. З нітратів були використані нітрогліцерин, ізосорбіду мононітрат та ізосорбіду динітрату і нікорандил. Загалом 49% когорти отримувало постійну терапію нітратами.В якості супутньої терапії блокатори кальцієвих каналів використовувалися у ≥ 90% пацієнтів (отримували або не отримували нітрати). Непараметрическим методом відбору подібного за коефіцієнтом схильності було відібрано 413 пари пацієнтів, у яких не було ніяких істотних відмінностей у вихідних характеристиках.

Первинною кінцевою точкою були серйозні несприятливі кардіальні події, включаючи смерть, інфаркт міокарда, госпіталізацію з приводу нестабільної стенокардії та СН. Смертність від усіх причин була вторинною кінцевою точкою.

Результати: Під час медіани спостереження, яка склала 32 місяці, первинної кінцевої точки досягнуто у 85 пацієнтів (5,9%). Сумарна частота серйозних несприятливих серцево-судинних подій була схожа між пацієнтами, які отримували тривалу терапію нітратами, та пацієнтами, що такої не отримували (11% проти 8%, відповідно, протягом 5 років; ВР = 1,28; 95% ДІ 0, 72-2,28 P = 0.40). Монотерапія нікорандилом була пов’язана з нейтральним прогностичним ефектом (ВР = 0,8; 95% ДІ 0,28-2,27 P = 0.67). Але, мультипараметрична модель Кокса показала можливий ризик при одночасному використанні нітрогліцерину і нікорандилу (ВР = 2,14; 95% ДІ 1,02- 4,47 P = 0.044).

Висновки: Тривале використання нітратів у поєднанні з блокаторами кальцієвих каналів не було пов’язано з поліпшенням довгострокового прогнозу у хворих на вазоспастичну стенокардію. Постійне використання декількох нітратів в деякій мірі може бути пов’язане з несприятливими наслідками. Тоді як нікорандил може бути прийнятним в перелік ад’ювантної терапії.

Джерело…

Share