Оновлені рекомендації АНА/АSA щодо профілактики інсультів.

Інсульт – важке і досить поширене захворювання, яке є однією з найчастіших причин смертності та інвалідності серед населення. Особливо актуальна ця проблема для індустріально нерозвинених країн: експерти ВООЗ передбачають, що до 2015 року внаслідок інсультів буде втрачено більше 50 млн. людино-років здорового життя в цілому світі. Поряд з цим ВООЗ підкреслює, що до 80% смертей від захворювань серця, інсульту і цукрового діабету можна попередити. Основним приводом для оновлення рекомендацій є нові доказові дані, які торкаються застосування антитромбоцитарних засобів для профілактики інсультів у пацієнтів із некардіоемболічним ішемічним інсультом чи транзиторною ішемічною атакою в анамнезі, а також статинів для вторинної профілактики інсультів.

Текст англійською.

Share