Основні положення рекомендацій Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів із ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Протягом певного періоду часу Європейське товариство гіпертензії (ESH) та Європейське товариство кардіологів (ESC) приймали рекомендації з ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Міжнародним товариством гіпертензії, і лише в 2003 році опублікували власні рекомендації, враховуючи специфіку діагностики, оцінки кардіоваскулярного ризику і надання медичної допомоги в країнах Європи. Високо оцінюючи цей документ, експерти відмітили можливість його вдосконалення на обновленій доказовій базі, що і обумовило появу рекомендацій ESH/ESC 2007 р. Підкреслюється рекомендаційний (а не нормативний) характер розробок, їх освітня функція, а також різний рівень доказовості окремих положень, що обумовлено врахуванням даних і рандомізованих, і обсерваційних досліджень, і метааналізів, і критичних оглядів, а також думок експертів.

Share