PPP: ефективність низьких доз аспірину при первинній профілактиці серцево-судинних подій.

Мета: оцінка ефективності та безпеки прийому низьких доз аспірину з метою первинної профілактики серцево-судинних подій у літніх пацієнтів з факторами ризику атеросклерозу.

Методи: Дослідження включило пацієнтів (n=14464) з клінік Японії у період з березня 2005 до червня 2007. Їх рандомізовано у співвідношенні 1 до 1. Одна група отримувала кишково-розчинну форму аспірину в дозі 100 мг один раз на день. Друга група отримувала плацебо. Всі пацієнти також отримували необхідну стандартну гіпотензивну, гіполіпідемічну та гіпоглікемічну терапію.

Дослідження було завершено достроково у зв’язку з низькою частотою очікуваних подій. Всього було включено 14 658 пацієнтів: 7323 в групу аспірину та 7335 в групу плацебо. Вихідні характеристики пацієнтів в обох групах були подібними. Близько 55% учасників були віком старше 70 років. Приблизно у 85% відзначалася артеріальна гіпертензія, у 34% – цукровий діабет і у 72% – дисліпідемія. У 20% пацієнтів були всі три фактори ризику. 13% на момент дослідження курили, у 27% відзначався сімейний анамнез раннього розвитку серцево-судинного захворювання.

Результати: частота досягнення первинної кінцевої точки серцево-судинної смерті / інфаркту міокарда в групах аспірину і плацебо були однаковими (2.8% і 3.0%, відповідно, ВР 0.94, 95% ДІ 0.77-1.15, р = 0.54). Те ж стосувалося окремо серцево-судинної смерті (0.86% і 0.78%, відповідно, р = 0.89) і нефатальних серцево-судинних захворювань (1.65% і 1.64%, відповідно, р = 0.78). Частота нефатального ІМ (0.3% і 0.6%, відповідно, p = 0.019) і транзиторних ішемічних атак (0.26% і 0.49%, відповідно, p = 0.044) були нижче в групі аспірину. Частота серйозних екстракраніальних кровотеч була вище в групі аспірину (0.86% і 0.51%, відповідно, ВР 1.85, 95% ДІ 1.22-2.81; р = 0.004). Рівні інтракраніальних кровотеч були однакові (0.07% і 0.07%, відповідно).

Висновки: застосування аспірину не має більшої ефективності ніж плацебо у зниженні частоти серцево-судинних подій при первинній профілактиці у літніх людей в Японії.

Джерело…

Share