Проект рекомендацій робочої групи з порушень ритму серця, з атеросклерозу та ішемічної хвороби серця Асоціації кардіологів України щодо амбулаторного холтерівського моніторування ЕКГ.

Холтерівське моніторування (ХМ) ЕКГ надійно ввійшло у клінічну практику лікаря. Без нього в більшості випадків неможлива якісна діагностика порушень ритму серця і контроль ефективності лікування. Цей метод є складовою частиною обстеження хворих з ішемічною хворобою серця. Останнім часом з’явилося багато нових вітчизняних і закордонних холтерівських систем, у яких використовуються різні протоколи дослідження. Часто дослідники по-різному трактують поняття “норми”, неоднаково оцінюють ефективність терапії і погіршення стану хворих, як наприклад, прояв проаритмогенного впливу препаратів. Усе це спонукало авторів розробити вітчизняні стандарти щодо проведення ХМ ЕКГ у клінічній практиці.

Share