Проект рекомендацій Робочої групи з порушення ритму серця Асоціації кардіологів України з імплантації електричних пристроїв при порушеннях ритму і провідності серця.

Представлені рекомендації присвячені підходам до застосування імплантованих кардіовертерів-дефібриляторів та електрокардіостимуляторів, але не розглядають терапію аритмій. Хоча застосування електрокардіостимуляторів відносять до класу І рекомендацій (корисно і ефективно), не виключається можливість застосування інших методів лікування, які можуть бути такими ж ефективними. Цей документ узагальнює основні підходи до лікування пацієнта з конкретним порушенням ритму серця.

Share