Проект рекомендацій Робочої групи з порушення ритму серця Асоціації кардіологів України з проведення електрофізіологічного дослідження і катетерної абляції.

Більше 30 років тому вперше за допомогою електродного катетера була зареєстрована електрична активність пучка Гіса. Це відкриття стало новим кроком в розвитку суттєвих уявлень про механізми порушення ритму і провідності серця. Спочатку ця методика називалася “дослідження пучка Гіса”, але в 1970 році (Sheslag і співавт.) затверджений термін “електрофізіологічне дослідження” (ЕФД). З цього часу ЕФД активно розвивається і широко застосовується в клінічній практиці. Застосування ЕФД дає можливість не тільки розглядати і зрозуміти механізми порушення ритму і провідності серця, але й підібрати оптимальну тактику лікування пацієнтів. Сформувались принципово нові уявлення про механізми дії антиаритмічних препаратів. Завдяки активному застосуванню ЕФД в клініці почали активно розвиватися кардіохірургічні методи лікування аритмій, з’явився новий терапевтичний напрямок – катетерна радіочастотна деструкція.

Share