Прогноз після кардіогенного шоку.

news_aritmia

Аналіз реєстру опублікований 15 лютого в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Пацієнти, що перенесли гострий інфаркт міокарда з кардіогенним шоком мають більший ризик смерті та повторних госпіталізацій протягом 60 днів після виписки, ні такі без шоку. Але розрив між цими групами значно зменшується вже в кінці першого року.

Дослідники проаналізували реєст, виділили 112 561 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з 677 центрів з 2007 по 2012 роки. З них у 5% був кардіогенний шок за час госпіталізації.

Виявили, що протягом 60 днів близько 34% пацієнтів мали повторну госпіталізацію чи помирали, порівняно з 25% групи без кардіогенного шоку. Вже в кінці року ці показники були 59% проти 52. Це, свого роду, наштовхує на пошук критичного післягоспітального періоду та планування необхідних втручань.

Джерело…

Share