Радіочастотна катетерна абляція проти медикаментозної терапії при фібриляції передсердь.

Чи РЧА фібриляції передсердь (ФП) має інші переваги, окрім ефективності, порівняно з антиаритмічною медикаментозною терапією(АМТ).

Методи. Дванадцять клінічних випробувань, в яких пацієнти з пароксизмальною чи персистентною формою ФП були рандомізовані на РЧА або АМТ, були включені в мета-аналіз. Предметом дослідження були якість життя, частота госпіталізацій, інсультів, кровотеч і смерті.

Результати. Через 3 місяці спостереження показники якості життя значно покращилися у пацієнтів після проведення РЧА порівняно з пацієнтами, які приймали АМТ, але відмінності зменшувалися з плином часу і не були значущими через 9 місяців спостереження. Госпіталізації значно скоротилися при використанні РЧА, ніж на фоні АМТ, але тільки в тому випадку, якщо це була терапія не першої лінії. Частота інсульту після РЧА була низькою (0,3%), але значно вищою, ніж в групі АМТ. Не було ніяких істотних відмінностей в частоті кровотеч або смертності між пацієнтами після РЧА і пацієнтами на медикаментозній терапії.

Висновки. Якість життя поліпшувалася в більшій мірі після РЧА, ніж після призначення медикаментозної терапії. Відмінності в ризику розвитку інсульту, кровотеч, госпіталізацій або смерті були мінімальними або відсутніми.

Перспективи. РЧА має переваги щодо профілактики ФП у всіх дослідженнях даного мета-аналізу. У рандомізованому клінічному дослідження (CABANA), яке ще триває, має бути виявлено різницю між РЧА і АМТ, не тільки в ефективності, але і в частоті інсульту і смертності.

Джерело…

Share