Рекомендації АСС/AHA/SCAI щодо черезшкірних коронарних втручань.

В кінці 2007 року опубліковані оновлення до рекомендацій ACC/AHA/SCAI по черезшкірних коронарних втручаннях (ЧКВ) від 2005 року. Інформація про оновлення розміщена в журналах Circulation, Journal of the American College of Cardiology і Catheterization and Cardiovascular Interventions, а також на офіційних сайтах Американського товариства кардіологів (American College of Cardiology, ACC), Американської асоціації серця (American Heart Association, AHA) і Товариства із серцево-судинних втручань та ангіографії (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, SCAI). Найважливіші зміни торкаються наступних питань: тактика ведення хворих із нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда без підйому сегмента ST; діагностичні інструменти для оцінки ризику; критерії відбору хворих для коронарної ангіографії; полегшені ЧКВ; рятувальні ЧКВ; ЧКВ після успішного тромболізису; ЧКВ в осіб, які не підлягали фібринолізу; допоміжна антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія; вторинна профілактика коронарних подій після ЧКВ.

Текст англійською.

Share