Рекомендації ESC щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology, ESC) з профілактики серцево-судинних захворювань замінили відповідні рекомендації 2003 року і розглядаються як одні з базисних програм із розвитку превентивної кардіології в європейських країнах на близьке майбутнє. В оновлених рекомендаціях внесено ряд принципових змін: переглянуті пріоритети і цілі профілактичних заходів; збільшений вклад в профілактику кардіоваскулярної патології з боку лікарів загальної практики і середнього медичного персоналу; посилений акцент на необхідність модифікації способу життя пацієнтів (збільшення фізичної активності, нормалізації маси тіла, боротьби з курінням); переглянуті підходи до оцінки кардіоваскулярного ризику в осіб молодого віку; додані детальніше розділи по таким факторам ризику як стать, частота серцевих скорочень, індекс маси тіла/окружність талії, патологія нирок. Крім цього, рекомендації інформують лікарів про Європейську хартію здоров’я серця (European Heart Health Charter), коротко знайомлять з її цілями та задачами.

Share