Рекомендації Української Асоціації Кардіологів щодо профілактики та лікування артеріальної гіпертензії.

Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Четверте видання, виправлене і доповнене.

Share