Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Фібриляція передсердь.

У цих рекомендаціях акцентується увага лікарів на проблемах профілактики інсульту як найчастішого і найважчого ускладнення фібриляції передсердь (ФП), алгоритмі вибору терапії у різних клінічних ситуаціях, особливостях застосування нефармакологічних методів лікування ФП, а також на можливостях використання нових антитромботичних і протиаритмічних ліків.

Текст англійською.

Share