Рекомендації Європейського товариства кардіологів. Кардіоресинхронізуюча терапія при серцевій недостатності.

У великій кількості рандомізаваних досліджень доведена клінічна ефективність тривалого застосування кардіоресинхронізуючої терапії (КРТ) у хворих із серцевою недостатністю. У цих рекомендаціях детально описані основні покази щодо використання КРТ із функціями пейсмейкер/дефібрилятор для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю різних функціональних класів за класифікацією NYHA.

Текст англійською.

Share