Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики і ведення розшарування аорти.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в багатьох країнах світу. Серед цих захворювань важливе місце займають хвороби аорти. Усі механізми, які послаблюють судинну стінку, в основному медіальний шар, можуть привести до дилятації аорти і формування аневризми, що є предиктором розшарування чи розриву аорти. В рекомендаціях описані вроджені та набуті хвороби аорти, етіологія аневризм і розшарування аорти (РА). Наведені класифікації РА за Stanford, De Bakey, а також детально висвітлена нова класифікація з поділом РА на 5 класів. В документі розглянута тактика ведення пацієнтів з підозрою на РА, диференційна діагностика між атеросклеротичною аневризмою аорти і РА, між з’єднаним і не з’єднаним розшаруванням, між правдивим і фальшивим каналами при РА, значення таких методів діагностики, як трансторакальна і черезстравохідна ехокардіографія, комп’ютерна томографія і магнітно-ядерний резонанс, аортографія і внутрішньосудинний ультразвук, а також описані хірургічні та інтервенційні методи лікування гострого та хронічного РА залежно від типу розшарування.

Текст англійською.

Share